KEM IBADAH PELAJAR CEMERLANG (7-14 DISEMBER 2012)


GAMBAR AKTIVITI/PROGRAM YANG DIJALANKAN SEMASA KEM IBADAH PELAJAR CEMERLANG DI 
MABIQ PANTAI SEPAT