WAKAF TANAH & PEMBANGUNAN ( MABIQ CAWANGAN PANTAI SEPAT )