Dua Wakil Pelajar MABIQ Menyertai Program Imam dan Bilal pada 11.02.2017