PROGRAM BERSAMA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) DI DEWAN MABIQ PANTAI SEPAT PADA 16.04.2017