YOUTUBE MABIQ TV - BELAJAR BAHASA ARAB OLEH USTAZ SAIFURRIJAL

BAHASA ARAB ISIM ISYARAH (أسماء الإشارة) 

KAEDAH, LATIHAN & SOALAN